Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 323123
  • Do końca roku: 305 dni
  • Do wakacji: 116 dni

Przyjazne przedszkole

Nasza szkoła w roku szkolnym 2014/2015 realizuje projekt systemowy ,,Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania wynosi 87.270,05 PLN. Celem działań w ramach tego projektu unijnego jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a tym samym dostosowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. W naszej placówce doposażony został plac zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią, zmodernizowano toalety dla dzieci, zakupiono nowe meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny. Grzejniki zostały zabezpieczone zabudową w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy. W oknach pojawiły się rolety, a na podłodze piękny, kolorowy dywan. Dzieci mają możliwość realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w warunkach sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi.