Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 323188
  • Do końca roku: 305 dni
  • Do wakacji: 116 dni

Książki naszych marzeń

Nasza placówka przystąpiła do rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Program ten umożliwił zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Zgodnie z dokonanym przez uczniów i nauczycieli wyborem biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o nowe pozycje, które swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika i inspirować do twórczego działania. Warunkiem udzielenia wsparcia z budżetu MEN było zapewnienie przez organy prowadzące szkoły 20% wkładu własnego na realizację zakupów. Biblioteka w naszej szkole zyskała 88 woluminów o 42 różnych tytułach za kwotę 1.252,73zł.

 

Opiekun p. Anna Węglarska zachęca do częstego odwiedzania biblioteki i życzy przyjemnego oraz systematycznego czytania!                                         


KSIĄŻKI              KSIĄŻKI

Realizując założenia programu „Książki naszych marzeń” nasza placówka kontynuuje akcję „Mądra szkoła czyta dzieciom” w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom". Tym razem uczniowie kl. I i II przenieśli się w świat „Bajki o rybaku i złotej rybce”. Podczas zajęć opiekuńczych prowadzonych przez p. Edytę Bielas dzieci uważnie wysłuchały czytanego tekstu, odpowiadały na pytania dotyczące treści bajki, a następnie pisały własne życzenia do złotej rybki. Na zakończenie każdy uczestnik spotkania pokolorował główną bohaterkę utworu.


Mamy nadzieję, że złota rybka spełni prośby i życzenia wszystkich dzieci. KSIĄŻKI   KSIĄŻKI   KSIĄŻKI  KSIĄŻKI   KSIĄŻKI   KSIĄŻKICO SŁYCHAĆ U ELEMELKA?

W czwartek 28.01.2016r. uczniowie kl. I-II uczestniczyli w kolejnym spotkaniu czytelniczym, które odbyło się w sali gimnastycznej. Panie: Edyta Bielas i Anna Węglarska nawiązując do obecnej pory roku wybrały do czytania jedną z przygód wróbelka Elemelka pt. ,,Jak w kostiumie Elemelka nagle zmiana zaszła wielka”. Dzięki uważnemu słuchaniu, dzieci chętnie i poprawnie odpowiadały na zadawane pytania. Na podstawie przygody Elemelka doszły do trafnego wniosku, że śnieg topi się pod wpływem wzrostu temperatury. Uczniowie wykazali się również dobrą znajomością treści przyrodniczych wymieniając różne gatunki znanych im ptaków i ich cechy charakterystyczne. Po wysiłku umysłowym przyszedł czas na aktywność fizyczną. Każdy uczestnik zaprezentował sposób poruszania się wybranych ptaków, a spotkanie zakończono zabawą ruchową ze śpiewem ,,Kukułeczka”. Wspólnie spędzony czas minął bardzo szybko, a uśmiechnięte twarze dzieci świadczyły o tym, że zajęcia im się podobały.


KSIĄŻKI  KSIĄŻKI  KSIĄŻKICZYTAMY...O SMOKU WAWELSKIM

W czwartek 4 lutego 2016r. uczniowie kl. 0-II podczas zajęć opiekuńczych wysłuchali legendy „ O smoku wawelskim” czytanej przez p. Jolantę Jaworską. Znajomość treści utworu potwierdzili prawidłowymi odpowiedziami na zadawane pytania. Podsumowanie spotkania stanowiła grupowa praca plastyczna ukazująca głównych bohaterów i scenerię miejsca, w którym rozgrywała się akcja legendy. Zajęcia stały się okazją do rozbudzenia dziecięcej wyobraźni i przeniesienia się w odległe czasy.


KSIĄŻKI  KSIĄŻKI  KSIĄŻKI


ZEBRANIE - PRELEKCJA

W dniu 2 lutego 2016r. o godz. 16:30 podczas półrocznego zebrania z rodzicami odbyła się prelekcja na temat „ Dlaczego warto czytać?” przeprowadzona przez opiekuna biblioteki szkolnej p. Annę Węglarską. Prowadząca w swoim wystąpieniu przedstawiła zalety czytania wpływające na rozwój intelektualny i emocjonalny człowieka, nawiązała do społecznej kampanii „ Cała Polska czyta dzieciom” oraz ukazała książkę jako sprzymierzeńca dorosłych w kontaktach  z dziećmi. Zachęcała do czytania przywołując słowa Kornela Makuszyńskiego „ Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca”. Na zakończenie prelekcji rodzice zostali poproszeni o zadeklarowanie swojego udziału w feryjnym „Maratonie czytania” oraz w „ Rodzinnym konkursie czytelniczym”, który odbędzie się w maju.KSIĄŻKI


CZYTAMY...O WRÓBELKU ELEMELKU

11 lutego 2016r. uczniowie kl. 0-II w czasie zajęć opiekuńczych mieli możliwość spotkania z książką. Tym razem p. Jolanta Jaworska przeczytała „ O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku” oraz przeprowadziła pogadankę z zakresu treści przyrodniczych, dotyczących dokarmiania ptaków zimą. Uczniowie wykonali pracę plastyczną,  przedstawiającą Elemelka, który znalazł ptasie przysmaki w karmniku. Wspólnie spędzony czas uzmysłowił uczestnikom, że „książka bawi, uczy, wychowuje”.


KSIĄŻKI  KSIĄŻKI


CZYTAMY... I CZYTAMY...

W każdy czwartek w godz. 7.30-8.15 uczniowie kl. 0-VI mają możliwość uczestnictwa w akcji „Mądra szkoła czyta dzieciom”. Podczas tych spotkań słuchają, czytają i omawiają fragmenty, rozdziały bądź całe utwory wybierane głównie z pozycji zakupionych w ramach rządowego programu: „Książki naszych marzeń”. Do tej pory czytaliśmy: „Cudaczka-Wyśmiewaczka” Julii Duszyńskiej, „Jacka, Wacka i Pankracka” Miry Jaworczakowej, „ O wróbelku Elemelku” Hanny Łochockiej, „ Mikołajka” Jeana-Jacquesa Sempe i Rene Goscinnego oraz „ Kłamczuchę” Małgorzaty  Musierowicz.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczasowe zaangażowanie i jednocześnie zachęcamy do dalszej współpracy.

 

KSIĄŻKI   KSIĄŻKI   KSIĄŻKIMARATON CZYTANIA

17 lutego 2016r. w czasie trwających ferii w naszej placówce odbył się maraton czytania zorganizowany przez p. Annę Węglarską i Małgorzatę Dębowską. Licznie przybyli uczniowie, nie tylko z naszego obwodu oraz dzieci z Punktu Przedszkolnego uważnie słuchały wybranej losowo książki, zakupionej w ramach rządowego projektu, którą był „ Plastusiowy pamiętnik” Marii Kownackiej. Do wspólnego czytania włączyła się pani dyrektor, nauczyciele oraz rodzice. Przeczytanie utworu zajęło nam 2 godz. 17 min.. Wszyscy czytający wykazali się pełnym profesjonalizmem. Właściwa technika czytania i odpowiedni ton głosu wzbudzały u słuchaczy zainteresowanie i ciekawość dalszych przygód ludzika z plasteliny i jego przyjaciółki Tosi. Na szczególną pochwałę zasługują mamy: p. Anna Kucharska i p. Renata Krawczyk, które odważnie prezentowały swoje umiejętności czytelnicze. Po przeczytaniu książki na uczestników spotkania czekała miła niespodzianka w postaci słodkiego poczęstunku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się do wspólnego czytania, a pozostałych zachęcamy do współpracy w kolejnych przedsięwzięciach z zakresu rozwoju czytelnictwa. 


  KSIĄŻKI   KSIĄŻKI   KSIĄŻKI


WIOSENNE PORZĄDKI 

Dnia 17.03.2016r. podczas kolejnego cyklicznego spotkania z książką p. Jolanta Jaworska zaprezentowała dzieciom uczestniczącym w zajęciach opiekuńczych rozdział pt. ,,Porządek” z książki Wojciecha Widłaka ,,Pan Kuleczka”. Dzieci na podstawie wysłuchanego opowiadania zdefiniowały pojęcie: porządek, ustaliły, co należy robić, aby zachować ład, a następnie przystąpiły do wiosennych porządków poprzez segregację zabawek w sali. Uczestnicy zajęć złożyli obietnicę, że będą unikać bałaganu.


   zdj.  zdj.  zdj.

 

SPOTKANIE CZYTELNICZE

Dnia 23 marca 2016r. odbyło się spotkanie czytelnicze dla uczniów kl. I-VI z panią Grażyną Zawadzką- autorką książek dla dzieci, mieszkającą w Gawronach. Na wstępie pani Grażyna, która swoją pisarską pasję odkryła na emeryturze, powiedziała kilka słów o sobie i swojej twórczości. Przedstawiła wybrane utwory pochodzące ze zbiorku „W bęca bęc”, a także wierszowane instrukcje do wykonania prac z orzechów i pestek z książki pt.: „Kiedy intuicja dobrze podpowiada”. Następnie uczniowie zostali włączeni do rozmowy na temat rymów i rymowania. Mieli również możliwość zadawania pytań dotyczących twórczości pani Zawadzkiej. Najbardziej aktywny uczestnik Karol Kopacz- uczeń kl. IV otrzymał od poetki tomik „W bęca bęc” ze specjalną dedykacją.

Inicjatorem spotkania czytelniczego była p. Anna Węglarska-opiekun biblioteki szkolnej.ZABAWA W TEATR

W czwartek 21.04.2016r. w ramach realizacji projektu ,,Książki naszych marzeń” uczniowie klasy II pod kierunkiem p. Edyty Bielas przedstawili inscenizację wiersza ,,Na straganie” Jana Brzechwy, do której pieczołowicie się przygotowywali od kilku tygodni. Odbiorcami sztuki były dzieci z Punktu Przedszkolnego. Aktorzy z własnoręcznie wykonanymi rekwizytami odważnie prezentowali swoje umiejętności, które zostały docenione i nagrodzone gromkimi brawami.
   KSIĄŻKI    KSIĄŻKI   KSIĄŻKI


                         KSIĄŻKI   KSIĄŻKI,,Biblioteka sercem szkoły, a książka przyjacielem każdego”

,,Biblioteka sercem szkoły, a książka przyjacielem każdego” pod takim hasłem w dniu 18.05.2016r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu ,,Książki naszych marzeń” połączone z rodzinnym konkursem czytelniczym ,,W świecie baśni Andersena”. Na wstępie pani dyrektor Barbara Socha przypomniała wydarzenia promujące czytelnictwo w naszej placówce i podziękowała za zaangażowanie osobom, które włączyły się w realizację w/w projektu. Następnie powitała przybyłych członków rodzin zgłoszonych do konkursu oraz komisję konkursową, w skład której weszły: p. Teresa Pawlik- emerytowana nauczycielka naszej szkoły, p. Elżbieta Białecka- dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach oraz p. Zuzanna Broszczyk- kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie. Dalsze prowadzenie spotkania zostało powierzone p. Annie Węglarskiej- szkolnemu koordynatorowi projektu ,,Książki naszych marzeń”, która zaprosiła uczestników do wspólnej zabawy. Do konkursu przystąpiło 5 drużyn: Agata Janiszewska ucz. kl. IV z mamą Asią, Patryk Kucharski ucz. kl. IV z mamą Anią, Gabriel Dębowski ucz. kl. II z mamą Kasią, Martyna Krawczyk ucz. kl. V z mamą Renatą oraz Adam Sapieja ucz. kl. II z siostrą Beatą. Uczestnicy po uprzednim zaznajomieniu się z treścią 10 podanych baśni Andersena przystąpili do rywalizacji. W 7 konkurencjach o różnym stopniu trudności musieli wykazać się wiedzą, szybkością, ,,sokolim wzrokiem”, umiejętnościami pantomimicznymi, a także szczęściem w losowaniu pytań i kopert z zadaniami do wykonania. Drużyny dopingowane przez zgromadzoną publiczność z wielkim zaangażowaniem brały udział w kolejnych zmaganiach z baśniami Andersena. Komisja konkursowa czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu, a następnie dokonała podsumowania poszczególnych konkurencji. W trakcie trwania prac komisji wszyscy uczestnicy i widzowie zostali zaproszeni na poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców.

 Po krótkiej przerwie zostały ogłoszone wyniki, które przedstawiały się następująco:

I miejsce – rodzina Janiszewskich

II miejsce – rodzina Kucharskich

III miejsce – rodzina Sapiejów

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe dla każdego uczestnika drużyny, a pozostałe dwie drużyny nagrodzono książką dla zespołu.

Mamy nadzieję, że wszyscy miło spędzili czas na wspólnej zabawie.

Serdecznie dziękujemy Paniom za pracę w komisji konkursowej, Rodzinom za uczestnictwo w konkursie, a Radzie Rodziców za poczęstunek i zakupione nagrody.


  zdj.  zdj.  zdj.


  zdj.  zdj.  zdj.


  zdj.  zdj.  zdj.Konkurs czytelniczy ,,Rozumiem, co czytam”

W dniu 19.05.2016r. chętni uczniowie z kl. IV i V wzięli udział w szkolnym konkursie czytelniczym ,,Rozumiem, co czytam” organizowanym przez p. Annę Węglarską- opiekuna biblioteki szkolnej. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać w ciągu 45 minut test, składający się z dwóch części. W pierwszej z nich należało uważnie przeczytać tekst, a następnie odpowiedzieć na postawione pytania bądź zaznaczyć prawidłową odpowiedź. W drugiej zaś trzeba było wykazać się znajomością utworów i ich autorów z zakresu literatury dziecięcej. Spośród 11 uczestników wyłoniono zwycięzców:

 I miejsce- Albert Kamiński ucz. kl. V

II miejsce- Martyna Węglarska ucz. kl. IV

III miejsce- Patryk Kucharski ucz. kl. IV

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy słodki upominek.

  zdj.  zdj.  zdj.