Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 323216
  • Do końca roku: 305 dni
  • Do wakacji: 116 dni

OTWARCIE SALI PRZYRODNICZEJ

To był wyjątkowy dzień w naszej szkole. We wtorek 17 lutego 2015 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej pracowni przyrodniczej, która została utworzona w ramach konkursu ph. „Moja wymarzona ekopracownia” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi.

Całkowity koszt wyniósł 34720,73 zł, dofinansowanie – 26564,00, pozostała kwota to środki własne. Na tę chwilę czekaliśmy z utęsknieniem od wielu miesięcy. W tym szczególnym dniu chcieliśmy podzielić się naszą radością ze wszystkimi przyjaciółmi szkoły. Uroczystość otwarcia pracowni uświetniło wielu znamienitych gości: przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pan prezes  Andrzej Czapla, wójt gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski, przewodniczący rady gminy pan Arkadiusz Knap, wiceprzewodniczący rady gminy pan Stanisław Zdulski, przewodnicząca komisji oświaty Wanda Zięba, kierownik referatu oświaty, promocji, kultury i sportu pani Halina Biskup,o. Andrzej Dubowski, dziennikarz tygodnika Top pan Maciej Mrozowicz, sołtysi , przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, pani Alina Włodarczyk, właściciel sklepu „U Ali” oraz rodzice. Na początku nastąpiło uroczyste  przecięcie wstęgi wykonanejz surowców ekologicznych, którego dokonali zaproszeni goście oraz pani dyrektor, następnie ojciec franciszkanin po krótkiej modlitwie dokonał poświęcenia nowo otwartej sali przyrodniczej .

Pani dyrektor Barbara Socha w skrócie przybliżyła zebranym cele i założenia programów edukacyjnych o tematyce ekologiczno-przyrodniczej realizowanych w szkole przedstawiając  krótką prezentację przygotowaną przez nauczyciela informatyki panią Renatę Socha.  Zwieńczeniem uroczystości było przedstawienie  pod hasłem ,,Ziemia planeta życia" przygotowane przez uczniów klas IV – VI pod kierunkiem nauczyciela przyrody, pani Zuzanny Krawczyk.  Dziewczynki z punktu i oddziału przedszkolnego przygotowane pod kierunkiem wychowawczyń Anny Węglarskiej i Joanny Janiszewskiej, piosenką na biesiadną nutę podziękowały za nową salę wyposażoną w nowoczesny sprzęt. Do życzeń dołączyła się pani dyrektor, która gorąco podziękowała prezesowi WFOŚiGW,  wójtowi, Radzie Gminy za współpracę, wsparcie i życzliwość. Wyrazem wdzięczności były kwiaty wręczone przez uczniów. Na zakończenie głos zabrali: Prezes WFOŚiGW Andrzej Czapla i  Wójt Tadeusz Wojciechowski.

Ten wyjątkowy dzień z życia szkoły skupił na sobie pracę całej społeczności szkolnej. Wszyscy dołożyli wszelkich starań, aby było miło i serdecznie.