Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 323220
  • Do końca roku: 305 dni
  • Do wakacji: 116 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. RODO

RODO

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w szkole – kontakt

Z dniem 01.02.2019r. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie, Celestynów 24, 26- 332 Sławno jest Marek Grzegory – Roróg. 

Kontakt e-mailowy : marekgrzegory@o2.pl

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W CELESTYNOWIE

 

                                                                                                                                                    Celestynów  dnia 28.01.2019r.

Szanowni Państwo,   od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.  W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Publiczną Szkołę Podstawową w Celestynowie Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu
w związku z tym prawach. Zależy nam, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów Szkoły. Dlatego zanim rozpoczną Państwo korzystanie z dostępnych w naszej szkole serwisów i platform, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1) Administratorem danych osobowych  przekazanych w związku prowadzonym procesem wynikającym z udzielenia zgody lub zawartej umowy  jest Szkoła Podstawowa w Celestynowie gm. Sławno 26-332 Sławno Celestynów 24

2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie realizacji obowiązku prawnego wynikające z art. 6 ust. 1 lit. c, lub udzielonej dobrowolnej zgody art. 6 ust. 1 lit. a (RODO)

3) Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych w zakresie udzielonej zgody/umowy, będą osoby zatrudnione w Szkole oraz:

- podmioty, z którymi Szkoła ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane') w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przez Szkołę przewidzianych prawem, ochrony praw Szkoły zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu Szkoły w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;
w szczególności Szkoła może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy,
z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych ze Szkołą umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Szkołę,

- organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. Organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. Audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczenia przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie tylko w związku z potrzebami wynikającymi z realizowanego procesu.
4) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu upływy okresu archiwizacji, lub wycofania zgody.

6) Posiada  Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Pana/Pani dane nie  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9) W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie.

 

 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  w   Celestynowie

Barbara Socha