Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdania finansowe za rok 2018 zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sławno w zakładce Jednostki organizacyjne, CUW, Sprawozdania.

Link do strony http://bip.ugslawno.pl/strona-728-Sprawozdania+PSP_Celestynow.html