Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Rodzice!

W związku z zakończeniem rekrutacji do Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie, przechodzimy do podpisania oświadczeń, w których Państwo ostatecznie podejmiecie decyzję o zapisaniu swojego dziecka do w/w Punktu Przedszkolnego, do którego będzie uczęszczało od 1 września 2020r. Będzie to dla nas informacja zwrotna, że wybraliście dla swojego dziecka właśnie naszą placówkę.

Proszę pobrać oświadczenie woli rodzica zamieszczone poniżej -  w plikach do pobrania, wypełnić, podpisać i dostarczyć do szkoły w środę (22.04.) lub w czwartek (23.04.) w godz. 9:00 – 14:00. Na korytarzu szkolnym przygotowana będzie skrzynka na dokumenty, do której wrzucicie Państwo w zaklejonej kopercie podpisane oświadczenie. Bardzo proszę o zachowanie środków ostrożności z powodu pandemii (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk, itp.) oraz o przemyślane decyzje. Niedostarczenie oświadczenie w terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z miejsca w punkcie przedszkolnym.

 

                                                                             Z poważaniem

                                                                               Barbara Socha – Dyrektor Szkoły

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W SPRAWIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO KL. I

ORAZ

DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Poniżej w plikach do pobrania znajdują się alfabetyczne listy uczniów zakwalifikowanych do kl.I oraz kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych, a także przyjętych i nieprzyjętych  do Punktu  Przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

 


 

REKRUTACJA 2020/2021

Informacja dla rodziców w sprawie postępowania rekrutacyjnego
do klasy I oraz punktu przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

 

Dyrektor Publicznej Szkoły w Celestynowie informuje, iż

w dniach od 17 lutego do 20 marca 2020r. 

będzie prowadzona rekrutacja 
do klasy I

na rok szkolny 2020/2021

 
Realizację obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone  w 2013 roku.

Rodzice /opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają: „Kartę zgłoszenia dziecka do szkoły”.

Rodzice /opiekunowie prawni  dzieci spoza obwodu składają: „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu”

Dokumenty należy składać do 20 marca 2020 r. do godz. 14.00

 

Rekrutacja do kl. I
1. Karta zgłoszenia dziecka do szkoły – kl. I
2. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu

 


 

Dyrektor Publicznej Szkoły w Celestynowie informuje, iż

w dniach od 17 lutego do 20 marca 2020r. 

będzie prowadzona rekrutacja 
    do punktu przedszkolnego

na rok szkolny 2020/2021

Dokumenty należy składać do 20 marca 2020 r. do godz. 14.00

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od dn. 10.02.2020 r. rodzice dzieci uczęszczających do danego punktu przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – w roku szkolnym 2020/2021.

 

Informacja o rekrutacji dostępna jest też na stronie:

http://www.ugslawno.pl/pl/page/rekrutacje

 

Rekrutacja do punktu przedszkolnego :

  1. Deklaracja kontynuacji uczęszczania dziecka do Punktu Przedszkolnego
  2. Karta zgłoszenia do Punktu Przedszkolnego
  3. Załącznik nr 1 do Regulaminu
  4. Załącznik nr 2 do Regulaminu
  5. Załącznik nr 3 do Regulaminu
  6. Załącznik nr 4 do Regulaminu

Profilaktyka

W ramach realizacji zadań w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym naszej szkoły, które mają na celu zapobieganie uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i papierosów w okresie przedświątecznym odbyły się prelekcje przeznaczone dla kl. 0-VIII związane z w/w tematyką....