Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie

Samorząd uczniowski

 

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

przewodnicząca szkoły - Julia Szymczyk

 

sekretarz - Agata Janiszewska

 

skarbnik - Martyna Węglarska