Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 323193
  • Do końca roku: 305 dni
  • Do wakacji: 116 dni

Siła nauki

Z dniem 3.09.2012r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego dotyczącego indywidualizacji nauczania dzieci w klasach I-III pod nazwą "Siła Nauki”.

Projekt ten współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach tego projektu szkoła realizować będzie zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego. Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.


W ramach projektu systemowego pn. "Siła Nauki" prowadzone są następujące zajęcia:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego
  • zajęcia gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy


Uczestniczy w nich 20 uczniów: 16 chłopców i 4 dziewczynki.


Podczas zajęć uczniowie będą korzystać z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach środków pozyskanych z projektu takich jak: gry edukacyjne, programy multimedialne, układanki, liczmany, tablice, plansze.

Mamy nadzieję że pozyskane pomoce zachęcą dzieci do podejmowania zadań szkolnych, rozwiną ich umiejętności i zainteresowania oraz ułatwią zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności w zakresie poszczególnych edukacji, a udział w zajęciach poszerzy i pogłębi ich wiedzę.