Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 323203
  • Do końca roku: 305 dni
  • Do wakacji: 116 dni

Informacja dla rodziców

Celestynów 03.09.2012r.

 

Informacja dla rodziców /opiekunów prawnych uczestników projektu „ Siła nauki”

 

 

W związku z realizacją projektu „ Siła nauki”  współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informuję, że w Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie,  będą odbywać się otwarte  spotkania  rodziców/opiekunów uczniów uczestniczących:

 

- w zajęciach  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

  • grupa I – każda pierwsza środa miesiąca, godz. 12.10 – 12.55
  • grupa II – każdy pierwszy wtorek miesiąca, godz.7.30 – 8.15

 

- w zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

  • grupa I - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 12.10 – 12.55
  • grupa II- każda pierwsza środa miesiąca, godz.7.30 – 8.15

 

- w zajęciach rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego – każdy pierwszy  piątek  miesiąca - godz. 8.25 – 9.10

 

 - w zajęciach  gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - każda pierwsza środa miesiąca, godz. 10.20 – 11.05,


w ramach projektu „ Siła nauki” z wychowawcą klasy oraz  nauczycielami prowadzącymi zajęcia.