Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 323126
 • Do końca roku: 305 dni
 • Do wakacji: 116 dni

Bezpieczny powrót do szkoły

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie  - procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii koronawirusa:

 1. czas pracy szkoły – 7:00 – 15:00; punktu przedszkolnego – 6:30 – 16:30
 2. system nauki jednozmianowy
 3. wstęp do szatni będą mieli jedynie rodzice dzieci z punktu przedszkolnego, dzieci niepełnosprawnych i kl. I przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa
 4. w szatni będzie mogło przebywać jednocześnie troje dzieci (pozostałe czekają na zewnątrz przy zachowaniu odpowiedniego dystansu)
 5. do szkoły będzie mógł uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
 6. uczniowie będą mogli być przyprowadzani do szkoły i  z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
 7. opiekunowie odprowadzający dzieci z punktu przedszkolnego będą mogli wchodzić do przestrzeni ogólnej szkoły zachowując zasady :      jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi                                                                                                          dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem min.  1,5 m                                                                            dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m
 8. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem  zdrowotnym obywateli (między innymi stosować środki ochronne na nos i usta, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk)
 9. ograniczone przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych w wyznaczonych obszarach)
 10. jeśli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać infekcje dróg oddechowych w tym gorączka, kaszel – odizolować w odrębnym pomieszczeniu w szkole (Izolatorium)
 11. przestrzeganie zasad higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły) ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust
 12. przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować (dywany, maskotki, itp.) usunąć z sal
 13. przybory do ćwiczeń(piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dezynfekowane po każdym  użyciu
 14. uczeń będzie mógł korzystać z własnych przyborów i podręczników, które podczas zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia, plecaku lub szafce
 15. uczniowie nie będą mogli wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą
 16. w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć
 17. sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz w ciągu godziny oraz w czasie przerw
 18. w   salach lekcyjnych będą wstawiane dodatkowe ławki, aby uczniowie mogli zachować odpowiedni dystans (na lekcjach w klasach łączonych)
 19. ze względu na łączenie klas nie będzie można przypisać jednej sali dla poszczególnej klasy
 20. nauczyciele klas I-III będą sami organizować przerwy dla swoich uczniów w zależności od potrzeb, ale nie częściej niż 45 minut
 21. zajęcia w punkcie przedszkolnym będą odbywały się zawsze w tej samej sali
 22. plac zabaw i boisko będzie dezynfekowane przed  wyjściem uczniów/dzieci